Şirket Yönetim Kurulumuzun 28.04.2022 tarih ve 2022/09 nolu kararı ile Şirket sermaye artışına izin verilmesi için Sermaye Piyasası Kuruluna müracaat edilmiş olup Sermaye Piyasası Kurulu 16.08.2022 tarih ve E-12233903-350.05.01-25055sayılı yazıları ile sermaye artışına onay vermiştir.
Sermaye Artışına Ait Bilgiler: 
Artış Öncesi Sermaye Tutarı: 9.000.000,-TL
Arttırılan Sermaye: 7.130.000,-TL
Her Bir Payın Nominal Değeri: 1,-TL
Arttırılan Sermayenin Pay Adedi: 7.130.000 Adet
Artış Sonrası Sermaye Tutarı: 16.130.000,-TL
Arttırılan Hisse Nevi (Cinsi): Nama Yazılı
Rüçhan Hakkına İlişkin Sınırlamalar: Mevcut ortaklardan Investrade Company B.S.C.,International Trading & Investment CO. Ve Saba African Bank tamamen, Hamid Abdullah Hussein AL-AHMAR ise kısmen rüçhan haklarından feragat etmişlerdir.
Yeni Hissedarların Adı: Rashid Nasser R S AL-KAABI,  Abdullatif Mohamed Abdulla Mohd. Noor JANAHI ve  Bayram ŞENTÜRK
Ana sözleşmenin sermaye ile ilgili onay verilen sekizinci maddesi aşağıda yer almaktadır:
SERMAYE
Madde 8:
Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 24.900.000 TL (Yirmidörtmilyondokuzyüzbin Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 24.900.000 (Yirmidörtmilyondokuzyüzbin) adet paya bölünmüştür.
Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavan izni 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim Kurulu'na verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek Yönetim Kurulu'na yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.
Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır.
Şirketin çıkarılmış sermayesi, beheri 1 Türk Lirası değerinde 16.130.000 paya ayrılmış toplam 16.130.000 Türk Lirası değerindedir.
Bu sermaye artırımı esnasında mevcut ortaklardan (i) INVESTRADE COMPANY B.S.C., (ii) INTERNATIONAL TRADING & INVESTMENT CO., ve (iii) SABA AFRICAN BANK tamamen, (iv) HAMID ABDULLAH HUSSEIN AL-AHMAR ise kısmen rüçhan haklarından feragat etmişlerdir.
Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılmıştır.
Şirket’in önceki sermayesini teşkil eden 9.000.000 TL’nin tamamı muvazaadan ari olarak nakden ve bu defa artırılan 7.130.000 TL’nin tamamı muvazaadan ari olarak 5 milyon TL’si nakden, 600.000 TL'lik kısmı Bayram ŞENTÜRK'ün borcunun sermayeye eklenmesi yoluyla, 1.530.000 TL'lik kısmı ise Şirket yönetim kurulu üyesi Hamid Hussein AL-AHMAR'ın Şirketten olan alacağının Şirket'e sermaye olarak eklenmesi yoluyla karşılanmıştır.
Bu sermaye artırımı sonrası çıkarılmış sermayenin pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki şekildedir.
Pay Sahibi                                                                             Sermaye Toplamı (TL)   Pay Adedi
1. HAMID ABDULLAH HUSSEIN AL-AHMAR                                6.434.000      6.434.000
2. INVESTRADE COMPANY B.S.C.                                                  1.996.000      1.996.000
3. INTERNATIONAL TRADING & INVESTMENT CO.                        100.000         100.000
4. SABA AFRICAN BANK                                                                  2.000.000      2.000.000
5. ABDULLATIF MOHAMED ABDULLA MOHD.NOOR JANAHI   2.500.000      2.500.000
6. RASHID NASSER R S AL-KAABI                                                   2.500.000      2.500.000
7. BAYRAM ŞENTÜRK                                                                          600.000         600.000
Yönetim Kurulu, 2019-2023 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımına ilişkin kararı Şirket'in internet sitesinde ilan edilir.
Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.
Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.
Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanmasını teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir.
Genel Kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibari değer hükmüne uyarak, itibari değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibari değerleri daha yüksek olan paylar hâlinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476. maddesi saklıdır.
Sermaye artırımı kapsamında şirkette pay sahibi olacak yeni ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurul'a iletmesi zorunludur.

Investrade Portföy Yönetimi A.Ş.

SOSYAL MEDYA


Gelişmelerden haberdar olmak için bültenimize üye olun

Bu sitede yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.